Nepali Unicode Converter [Version 2.0]

नेपाली यूनीकोडमा टाईप गर्ने तरीका

Toggle between English or Nepali using this button

1. लेख्ने क्रममा backspace थिचेर तलको चित्र जस्तै edit गर्न सकिन्छ।

2. टाईप गर्न सकिए पछि पनी शब्द माथि click गरेर शब्द परिबर्तन गर्न सकिन्छ।